0

Duurzaam produceren betekenis

Rond 1870 was het droevig met de zaal gesteld en stond zij op instorten. Velen wensten sloop en het heeft niet veel gescheeld. Slechts goji door een uiterste inspanning van Victor de stuers en de zijnen is de zaal behouden gebleven. Hij benadrukte, in een fantastische pr-actie 'avant la lettre de historische waarde van de zaal als symbool van de nederlandse natie. In die jaren van groeiend besef van de natie als staatkundige eenheid was dat een argument dat hout sneed. Het was immers het tijdperk van de 'uitvinding' van de traditie. Na een aantal zeer ingrijpende restauraties, sommige meer verantwoord dan andere, staat de zaal er nu weer schijnbaar bij zoals ze gebouwd. Het dak dateert, inclusief balken, van begin deze eeuw (red.20e). Het bordes is een verzinsel van eind vorige eeuw (red.19e) en de buitenkant, vooral de zijmuren, zijn zoals men rond 1880 dacht 'dat het wel eens geweest zou kunnen zijn'. Links de ridderzaal in 1694 (door Joshua de Grave rechts in 2005 (foto leo hooijmans) de ridderzaal is behouden gebleven, uit historisch en architectonisch oogpunt een verantwoorde keuze.

duurzaam produceren betekenis

Jan de jong Interieur - merken

Technici, leveranciers, onderzoekers, architect en opdrachtgever vervulden hun taak met verve. De stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) maakte het onderzoek mede mogelijk. Over het resultaat van hun werk, hoe dat bereikt werd en wat de gevolgen voor onze (bebouwde) toekomst kunnen zijn, leest u in dit boek. Top inhoudsopgave hoofdstuk 1 Gebouwen, eeuwig veranderlijk monumenten Staand op het Binnenhof in Den haag ontrolt zich voor ons het tafereel dat we van Prinsjesdag zo goed kennen. De ridderzaal, omgeven door de eeuwenoude gebouwen van de eerste en Tweede kamer, vormt op die dag het decor en benadrukt de continuïteit van het staatsbestel. De ridderzaal speelt de hoofdrol. Gebouwd rond 1280 functioneert de zaal op deze hoogtijdag nog steeds, al 700 jaar lang, als middelpunt van de natie. Een pracht voorbeeld dus van duurzaam bouwen zou je denken, 'voor de eeuwigheid gebouwd maar het ligt iets genuanceerder. De ridderzaal dateert inderdaad uit de dertiende eeuw, maar heeft wel het een en ander meegemaakt. Al in de vijftiende eeuw verloor zij haar oorspronkelijke functie; ruimte bieden aan bijeenkomsten van de vorst en de adel. Tot aan het einde van de negentiende eeuw werd de zaal gebruikt als boekenmarkt, archiefruimte, loterijzaal en wat dies meer zij. Het gebouw werd ingepakt met een dikke laag aan bebouwing en was zelf nauwelijks meer te zien.

duurzaam produceren betekenis

dit verhaal. Is het xx-kantoor nu een voorbeeld van de weggooimaatschappij? Niets is minder waar. De tijd dat de gebruikte materialen elkaar 'ontmoeten' in het xx-kantoor is kort, slechts twintig jaar. Maar voor die materialen gaat het leven verder. Niet weggooien, maar óf hergebruik óf het teruggeven aan de natuur is dan het lot van deze materialen. Dit te realiseren vroeg alle creativiteit, kennis en inzet van het xx-team. Allen speelden daarin een essentiële rol.

Snaas Metaalwaren - snaas

De voordelen, nadelen, kosten, eisen en Werking

Het is vergelijkbaar met het bekende gezegde 'als de berg niet tot Mohammed komt, dan zal Mohammed tot de berg gaan'. Oftewel; als de economische levensduur van een gebouw niet strookt met de technische levensduur, moet de technische levensduur worden aangepast aan die economische levensduur. Bij het xx-kantoor is die technische levensduur geënt op twintig jaar. Op dit moment ligt de economische levensduur van een gemiddeld kantoor rond de vijfentwintig tot dertig jaar. Maar zelfs die korte termijn staat nog onder druk. Steeds sneller wisselen de inzichten over het ideale kantoor, de meest efficiënte organisatievorm, het milieuvriendelijkste materiaal en de beste locatie voor een bedrijf. Duurzaam bouwen lijkt dan een tegengestelde tendens, want -te eenzijdig geïnterpreteerd- wordt dit vaak vertaald tot bouwen voor de eeuwigheid. Maar 'duurzaam' is juister te verstaan als het voor lange termijn veilig stellen van het milieu. Het baku 'duurzaam' slaat dus op het milieu, niet op het gebouw! De doelstelling is dus niet bouwen voor tweehonderd jaar, maar de economische en technische levensduur zo milieu-efficiënt mogelijk op elkaar aanpassen.

Het kan niet anders of deze zaken gaan de discussie overduurzaamheid beïnvloeden. Welke bouwwijzen of ontwerpbeslissingen maken het aannemelijk om een langere levensduur voor een gebouw aan te houden? Wat betekenen ruimere maatvoering, de mogelijkheid woonplattegronden te realiseren of demontabel bouwen voor de toekomstwaarde van vastgoed? Of andersom: hoe ziet een woning eruit die dertig jaar moet meegaan? En een woongebouw voor tweehonderd jaar? Ontwerpen wordt weer leuk! Sander Gelinck sev-programmabegeleider duurzaam bouwen Inhoudsopgave inleiding 1 Gebouwen, eeuwig veranderlijk 2 Bedrijven kiezen hun kantoor.1 de criteria.2 Het 'comptoir de jaren zijn geteld 3 XX: het idee geboren Intermezzo 1: Interview prof. Post 4 Het team aan de slag.1 Het team.2 de opgave en haar randvoorwaarden.2 de zoektocht.3.1 Kantoorconcepten.3.2 levensduur van de bouwmaterialen.3.3 de draagconstructie.3.4 de klimaatbeheersing 5 Het xx-kantoor, haar verschijningsvorm.1 Ligging en indeling.2 Fundering, draagconstructie, vloeren. Het xx-kantoor: een meetbaar resultaat.1 Eco-quantum, het milieu-meetlint.2 de milieubelasting gemeten.3 de huisvestingskosten.3.1 de opzet.3.2 de berekening.3.3 Het resultaat.4 xx getoetst Intermezzo 3: de nederlandse bouwprijs 7 de toekomst en duurzaam bouwen: xx kritisch bekeken.1 Het belang. Rosen Colofon top inhoudsopgave inleiding voor u ligt meer dan zomaar een verhaal over 'een' gebouw; het xx-kantoor. Hoe boeiend het verhaal over dit gebouw ook is, van veel fundamenteler belang is de omslag in het denken die achter het xx-concept ligt.

duurzaam produceren betekenis

Het Project xx laat zien dat de twee definities van duurzaamheid niet elkaars tegenpolen, maar de verschillende kanten van dezelfde medaille zijn. Bijzonder aan het Project xx is dat niet gekozen is voor een langere levensduur, waardoor milieuzonden over zoveel mogelijk jaren worden uitgesmeerd. Maar de consequenties van de almaar korter wordende economische levensduur van gebouwen vormden het vertrekpunt. Realiseer een gebouw dat maximaal twintig jaar meegaat en kies er de materialen bij die in diezelfde periode tot stof zijn vergaan of helemaal hergebruikt kunnen worden. Markttechnisch en ontwerptechnisch een logische gedachte, maar of het milieu er ook wel bij vaart? Sinds enkele jaren kunnen we, met Eco-quantum, rekenen aan dergelijke oplossingen. En om het maar meteen te verklappen: het Project xx is aantoonbaar milieuvriendelijker dan traditionele ontwerpen. Daarmee heeft het Project xx nogal wat consequenties. Een lange levensduur is niet per definitie beter, om er maar een te noemen. Maar ook: een ontwerp is duurzaam wanneer materialen zijn gekozen die passen bij de verwachte levensduur. Het kan dus beter zijn een net iets minder milieuvriendelijk materiaal te kiezen als dat beter aansluit op de levensduur van het gebouw. Levensduur als ontwerpvariabele, kortom.

Duurzaamheid heeft in Amerika een ander gezicht

(zie voor auteurs en medewerkers 't colofon). In de teksten heb ik soms iets aangepast. Bijvoorbeeld 'vorig jaar ' naar '1998'! Met de foto's en plaatjes uit het boekje, de ontvangen foto's via diana van Veldhuizen en foto's vanuit mijn eigen camera heb ik een samenvoeging gemaakt om u zo'n goed mogelijke indruk te meilleur geven van het Project. Een Project om te xx ;D. Leo hooijmans, noordwijk, een gebouw als prototype van een nieuw milieuconcept. Levensduur gebruiksduur, voorwoord, al jaren wordt in Nederland gediscussieerd over de betekenis van duurzaam bouwen. Voor de milieuvrienden van het eerste uur is duurzaam bouwen de benaming van ecologisch of 'mens en milieuvriendelijk' bouwen, met als uiterste variant helemaal niet bouwen. De 'bouwers aan Nederland gemakshalve maar even de verzamelnaam voor ontwikkelaars, bouwers en architecten, geven aan duurzaamheid meer de betekenis van een lange levensduur of toekomstwaarde. Niet zelden hoor je de stelling (als het milieudenken de bouwers te heet onder de voeten wordt 'een gebouw dat honderd jaar meegaat, dat is pas duurzaam'. Zoals dat gaat in discussies worden de twee - meningen en partijen tegenover elkaar geplaatst alsof we hier een fundamentele tegenstelling te pakken hebben. Dat is het natuurlijk niet. duurzaam produceren betekenis

Dat gaf me ook de geest om niet een summiere samenvatting van het boekje weer te geven, maar nagenoeg de hele tekst. Vanuit de scan kwam de ocr (optical character recognition) er niet zo best vanaf. Toen (1999) en ehh. Nog steeds wordt er met drukwerk geen rekening gehouden dat de keuze voor leesbare lettertypen voor mens en ocr van het grootste belang zijn. Een d wordt cl, een m wordt r n, een e wordt een c en woorden, punten en komma's en spaties worden oceane soms helemaal niet goed overgezet. Veel werk, maar met plezier gedaan. Vooral omdat op deze manier een bijzonder boekje over een bijzonder bouwproject voor iedereen weer leesbaar. Vooral voor mensen die studeren en/of werken in de facilitaire en architectonische omgeving. En als voorbeeld voor directie en bestuurders die met het milieu en kostenbesparing goed rekening houden. De onderstaande tekst en een paar plaatjes zijn uit het boekje.

Verkeersbord kopen of verkeersborden laten maken

Mevrouw Amanda Kramer, Office manager van Thales (de huidige bewoner van 't kantoor) ontving me heel vriendelijk met koffie en voorzag me van de nodige informatie. Nu (2009) is er regelmatig belangstelling uit de hele wereld omdat het project halverwege. Via het internet kwam ik gauw achter het huidige adres van de heer jouke contents post, én van de gangmakers van het project. Mijn vraag of ik teksten van hem mocht gebruiken werd posititief beantwoord. En dat doen we ook. Alle eer voor het xx-team. Vanuit zijn bureau 'xx architecten' zorgde diana van Veldhuizen (TU/e) voor aanvullende informatie en foto's. Bij Amanda Kramer, mocht ik een introductieboekje inkijken en digitaal opslaan. Bij navraag bij de uitgever van het boekje, sev (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) vernam ik dat het boekje helaas niet meer leverbaar. Óf ik het laatste boekje wilde ontvangen! Daarvoor is mijn dank aan Anja van de velde zeer groot.

duurzaam produceren betekenis

Het lijkt even op een zoveelste hype (iets nieuws dat tijdelijk sterk de aandacht trekt, maar weinig voorstelt -van Dale). Laten we wensen dat het vacatures een trend is die doorzet. Bij het ontwerpen van nieuwe artikelen of ontwikkelingen vooraf bedenken wat de vernieuwing betekent voor mens en milieu. Dat is niet iets nieuws. Vroege vogels bij dit onderwerp was de ontwerpgroep van het zogenaamde Projext xx in 1999. De nieuwbouw van een kantoor in Delft, waarbij de doelstelling was om het gebouw te ontwerpen en te bewonen voor een periode van twintig (XX) jaar. In 1999 had ik daarvan al gehoord, maar nu met de hype (of trend) in de hand leek het me een goed idee om er nog eens extra aandacht aan te besteden. In 2009 is de doelstelling van het gebruik halverwege en over tien jaar zal het gebouw zover zijn dat het uit elkaar valt (ehh. Gedemonteerd kan worden) en er niets meer dan een paar hoopjes zand overblijven. Tijdens de zoektocht naar het project kon ik het gebouw in Delft bezoeken. Een warm welkom was mijn deel.

Snaas Metaalwaren - snaas Metaalwaren

Gebouwkunde, kantoor- concepten vastgoed dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar! 365 dagen per jaar/24 uur per dag. Voor ipresentatie klik op foto. Xx architecten voor webinformatie klik op foto van prof. Voor het artikel in acht eu-talen klik op onderstaand plaatje project xx een dhurrie gebouw als prototype van een nieuw milieuconcept auteurs hans klomp en jouke post vertaald naar. Html door leo hooijmans gebouwkunde, kantoor- concepten vastgoed, een kantoorgebouw om te xx, deze pagina is praxis leesbaar in diverse europese talen : This page is readable in various European languages : deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn met teksten. Jouke post van xx architecten. Een gebouw als prototype van een nieuw milieuconcept. voorwoord van leo hooijmans, project xx - het boek, voorwoord van Sander Gelinck sev. Inhoudsopgave, voorwoord van leo hooijmans, mVO (Maatschappelijk verantwoord Ondernemen Cradle2Cradle (kwalitatief hergebruik) zijn onderwerpen van gesprek.

Duurzaam produceren betekenis
Rated 4/5 based on 778 reviews
SHARE

duurzaam produceren betekenis Fotawuhi, Sun, April, 29, 2018

Cradle to cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. afkomstig uit duurzaam beheerde bossen met fsc of pefc certificaat tot aan het produceren van het eindproduct met als doel de impact. Gaat duurzaam graseiwit produceren voor de diervoedersector. De reis door de wereld van Farm Frites.

duurzaam produceren betekenis Awuwysyk, Sun, April, 29, 2018

Hij deed ook grafische vormgeving en soms fungeerde hij als toneelschrijver. Meestal beschouwd als een Dada kunstenaar, werd Brossa ook bekend om het produceren van werken die meer een surrealistische of futurist overredingskracht waren, terwijl vaak op hetzelfde moment speelde met komische of cynisch elementen. Brossas hoofddoel met de meeste van zijn werk was om een? Meer, spain, mannelijke kunstenaar, deel op, facebook en, twitter.

duurzaam produceren betekenis Iwoke, Sun, April, 29, 2018

FashionUnited Dinsdag, interactieve tijdlijn voor de vijfde keer zullen mensen de rana Plaza-ramp herdenken, een industriële ramp waarbij 1138 arbeiders om het leven kwamen. In 2013 stort de rana Plaza-fabriek in savar, vlakbij Dhaka in Bangladesh. 29 merken lieten ten tijde van de ramp kleding produceren in de fabriek. De spaanse kunstenaar joan Brossa was een kunstenaar die bekend stond om werken die poëzie en beeldende kunst combineerden.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: